עצומה - מתקני גישה

הפורום לסלולריות שפויה נלחם להשגת מטרה זו כבר מספר שנים בדרך ציבורית ומשפטית
אנא תמכו במאבק זה , כנסו לאתר למטה וחתמו על העצומה!

איך הייתם מרגישים, אם בוקר אחד מתנוססת אנטנה סלולריות מול ביתכם, מבלי שנתנו לכם אפשרות להביע דעה?

הפורום דורש שאישור הקמת כל אנטנה תחייב יידוע השכנים, מתן אפשרות להתנגד, וחובה לקבל התרי בניה, כפי שמחייב חוק הקרינה הבלתי מייננת.

הפורום לסלולריות שפויה נלחם כבר מספר שנים, בפעילות ציבורית ומשפטית, להפסקת השימוש שעושות חברות הסלולר בחריג של "מתקני גישה" לשם הקמת אנטנות סלולריות בסמיכות לבתי מגורים ללא יידוע הציבור, וללא מתן אפשרות להתנגד למתן הרישיון.

הנושא מתקדם בצעדי צב, ובינתיים חברות הסלולר מקימות אנטנות כאלה במרץ רב (כ90% מהאנטנות המוקמות הן מתקני גישה, כלומר אנטנות קטנות, וזאת בסתר).

הגיע הזמן לקריאה ציבורית, הגיע הזמן שתביעו דעתכם בנושא!!! 

אם אתם מצטרפים לדרישת הפורום לסלולריות שפויה וקוראים לכל קובעי המדיניות לגרום להפסקה לאלתר של הקמת אנטנות סלולריות מכל סוג שהוא, בתהליך חריג, ללא יידוע הציבור, וללא מתן אפשרות לציבור להגיש התנגדותו, על פי המתחייב מחוק הקרינה הבלתי מייננת.

אם אתם מצטרפים לדרישת הפורום לסלולריות שפויה וקוראים לכל קובעי המדיניות לחייב התר בניה (הכולל בדיקות חשמל וכיבוי אש, חומרים מסוכנים וכד'), כפי שמתחייב מחוק הקרינה הבלתי מיינת.

אם אתם מצטרפים לדרישת הפורום לסלולריות שפויה וקוראים לכל קובעי המדיניות לחייב מעורבות ואישור רשויות מקומיות בכל הקמת אנטנה.

אז אתם מוכנים לחתום על העצומה!

 אל העצומה...


Comments