קישורים לארגונים ואתרים

בדף זה רשימה ותאורים של אתרים בארץ ובעולם בנושאי קרינה, השפעות בריאותיות, טלפונים סלולריים וציוד אלחוטי.

ארגונים בין לאומיים

 פרטים     על האתר
ארגון הבריאות העולמי - טלפונים סלולרים 


ארגון הבריאות העולמי, גוף פוליטי, זרוע של ארגון האומות המאוחדות, פועל בנושאי בריאות עולמיים. שמו עלה בשנים האחרונות בחשד לניגוד אינטרסים ושערוריות, כגון הטיפול בשפעת העופות, ושפעת החזירים.

דף בנושא קרינה מטלפונים סלולריים מתוך אתרו של ארגון הבריאות העולמי. 


IARC - The International Agency for Research on Cancer הארגון הבין לאומי לחקר הסרטן, תחת ארגון הבריאות העולמי.

הצהרת הארגון בדבר הגדרת קרינת רדיו כמסרטן אפשרי בבני אדם.

 הארגון הלאומי (אמריקאי) לחקר הסרטן. עד לא מזמן טען הארגון כי אין כל קשר בין קרינה מטלפונים סלולריים לסרטן. לפני כמה חודשים (08/2011) שינה הארגון את פרסומיו ודעתו הרשמית בעקבות פרסום הארגון הבין לאומי לחקר הסרטן ובעקבות הצהרת ארגון הבריאות העולמי כי קרינת רדיו היא גורם אפשרי לסרטן בבני אדם.

דף בנושא קרינה מטלפונים סלולרים והקשר לסרטן מתוך אתר הארגון הלאומי (אמריקאי) לחקר הסרטן.
 


ארגוני תקינה

 פרטים     על האתר

http://www.icnirp.deהוועדה הבין לאומית לבטיחות קרינה בלתי מיינת, ICNIRP, גוף בין לאומי של חוקרים בנושאי קרינה בלתי מייננת, הגוף פועל תחת חשדות כבדים של ניגוד אינטרסים והשפעה של התעשייה. הגוף קובע בין השאר את תקני החשיפה לקרינה בלתי מייננת, תקנים שמתקבלים, לאחר מכן, על ידי אירגון הבריאות העולמי. הגוף רשום כמועדון חברים בגרמניה ואינו מכיר בשום השפעה של קרינה חוץ מחימום רקמות. 


http://www.ieee.org/index.html- IEEE 
ארגון התקינה האלקטרונית הבין לאומי. מגדיר ומקדם שימוש בתקנים טכניים (לא בטיחותיים ולא בריאותיים) בתעשיית האלקטרוניקה. בתקניים של ארגון זה בנושא קרינה אלקטרומגנטית ניתן דגש למניעת נזקים לציוד אלקטרוני אחר ולא נלקחת בחשבון שום השפעה בריאותית על בני אדם או חיות.


אתרים בנושא קרינה בלתי מייננת בארץ 

 פרטים     על האתר

המשרד להגנת הסביבה - קרינה בלתי מייננת דף בנושא הכולל של קרינה בלתי מייננת של המשרד להגנת הסביבה. הדף מכיל בין השאר את חוק הקרינה הבלתי מייננת ואת תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

המשרד להגנת הסביבה - מוקדי שידור סלולרי
 
דף בנושא מתקני שידור סלולריים מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה. בתחתית הדף ישנן טבלאות אקסל אינפורמטיביות ביותר עם מידע על אתרי שידור.


המשרד להגנת הסביבה - ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת
 
דף בנושא ערכי סף ותקנים בארץ, מכיל גם את טבלאת רמות החשיפה בהתאם לתדר ומסמך טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרבית 


המלצות לשימוש בסלולרי - מתוך אתר משרד הבריאות

המלצות משרד הבריאות לשימוש בסלולרי וחשיפה לקרינה כפי שפורסמו בשנת 2009. על פי המלצות המשרד יש לקיים את עיקרון הזהירות המונעת. 


קרינת רדיו - אתרו של ד"ר זמיר שליט"א 
 דף בנושא קרינת רדיו ונזקיה מתוך אתרו של ד"ר זמיר שליט"א משנת 2011


מחקרים על קרינת רדיו - אתרו של דורון טל
 
דף עם המון מחקרים בנושא השפעות ביולוגיות של קרינה בלתי מייננת. המחקרים מסודרים לפי עוצמת הקרינה.

 
אתר הישראלי של www.norad4u.co.il

 

אתר המכיל מידע רב על קרינה בלתי מייננת, מקורות קרינה, מדידה, התגוננות ורגישות לקרינה. האתר נכתב על ידי פעיל מודעות לקרינה בארץ ובעולם ורגיש לקרינה.


 אתרו של ד"ר דני וולף

 
ד"ר דני וולף – רופא ילדים, חוקר מומחה לנזקי הבריאות של הקרינה האלקטרומגנטית.

סכנות הקרינה וסוגיות איכות סביבה - מתוך האתר בריאות טובהראיון עם איריס עצמון, חוקרת ישראלית בתחום הקרינה, כותבת הספר "הסלולרי לא מה שחשבתם".

האתר של פורום חברות הסלולר

אתר של פורום חברות הסלולר, גוף יחסי הציבור של פורום חברות הסלולר, שהוקם כדי להתמודד עם חשש הציבור מקרינה מהאנטנות הסלולריות ומהמכשירים עצמם. ממומן על ידי חברות הסלולר.


אתרים בנושא קרינה בלתי מייננת בעולם


 פרטים     על האתר

אתר האינטרנט של ירחון בנושאי קרינה בלתי מייננת המודפס כבר משנות השבעים המאוחרות. נחשב למוביל ומוערך מאוד בעולם.


אתר צרפתי (גם באנגלית) בנושאי קרינה ורגישות לקרינה

 


האתר של העמותה הצרפתית (האתר בצרפתית בלבד) הנלחמת בחברות הסלולר בצרפת (רובין הוד על הגגות)

אתרה של ד"ר מגדה חאבס, מומחית לקרינה אלקטרומגנטית ולהשפעות סביבתיות.

 


 
אחד האתרים הטובים ביותר באנגליה בנושא הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מייננת, כולל דף מחקרים מצוין.

  http://international-emf-alliance.org
 
אתר פעולה לקידום מודעות המאחד בתוכו פעילים ואתרים מרחבי העולם.  
אתר הדן בפריסה של רשותות מחשבים אלחוטיות בבתי ספר (WIFI). 
 

 
אתרו של ניצוך סרטן מוח ורגיש לקרינה. 
Comments